potjeslatijn

Volgens Kox' oude Koenen is 'potjeslatijn':
(1) apothekerslatijn, zoals nl. de apothekers op hun potjes hebben;
(2) (fig.) slecht Latijn, kramerslatijn

Kramerslatijn? Dat moest Kox ook eens opzoeken:
(1) geheimtaal
(2) potjeslatijn

En een geheimtaal is: een taal, alleen door ingewijden te verstaan. (!)

Hier ziet Kox een duidelijke taak voor zich liggen:
de onbevangen bezoeker van deze webplek in te wijden in de geheimen van het potjeslatijn, slecht Latijn, dat pillendraaiers op hun enge potjes plakken om geheime boodschappen door te geven aan ... aan ... aan wie eigenlijk?

Toen Kox op school zat, leerde hij zijn eerste potjeslatijn, naast het gewone. Veel weet hij er niet meer van, alleen nog maar de frase : 'duo incendium tempus viri ...'
Dat betekent: 'twee brandweermannen ...'
Daarna kwam er nog een heel verhaal.

Toen Kox' ome Piet vernam, dat Kox op het gymnasium zat, zei hij : 'Dan weet je vast wel, wat aqua crana is.' Kox wist het niet. 'Kraanwater!'
Jaja, je kon lachen met ome Piet.

[Twee artikeltjes, over Potjeslatijn en Keukenlatijn, van
Gerard Bartelink, Amphora, jaargang 24, juni en augustus 2005.]


Opperlandse taal- & letterkunde

In 1981 publiceerde Battus (pseudoniem van Hugo Brandt Corstius) bij Querido zijn Opperlandse taal- & letterkunde. Hierin bijvoorbeeld de

U-klucht

Turk Drusus kust Ruth ruw. Ruth, puur, duwt Drusus stuurs t'rug. Turk brult: 'Zuur nuf!', drukt cru Ruth's buust. 'Bruut!' Ruth vlucht Drusus' lust. Nu spuwt Turk vuur: 'Trut! Uw buur, Guus Justus, kust U! Justus blust uw vuur!' Ruth stuurt buur Guus. Guus plukt, rukt, stuwt Drusus' rug. Turk, murw, vlucht. Gul kust Ruth Guus. Guus Justus huurt hut, huwt Ruth.

In dit boek, gewijd aan tal van bizarre taalverschijnselen, is uiteraard ook een plaatsje ingeruimd voor potjeslatijn. Battus spreekt van:

Nedertijn

Een gezond mens in een gezond lichaam

Het oudste geschreven Nederlands is Opperlands! Omstreeks 1100 schreef een Vlaamse monnik in Engeland, om zijn nieuwe pen te proberen, een xenogram neer: een Nederlandse zin die ook qua uiterlijk verrassend lijkt op zijn Latijnse vertaling:
'Hebban olla vogala nestas bigunnan hinase hic enda thu'
'Abent omnes volucres nidos inceptos nisi ego et tu'
(Hebben alle vogels nesten begonnen behalve ik en jij).

In alle westerse landen bestaat potjeslatijn, dat een traditie van eeuwen heeft.

Slechts uiterlijk Latijn is 'latilatu' (Laat die la toe).

Leerlingenhumor is ook: 'Julius Caesar ad liver aspergus assure augur quis'.

'Potjeslatijn' van Queneau en Kousbroek, 'Sol erat in regionem zenithi et ad rumpere caloris. Senatus populusque amstelodamensis transpirebant'..., is waarschijnlijk alleen leuk voor wie Latijn kent.

Latijnse gift aan het Opperlands is 'extraneus'. 'Museum' is opmerkelijk omdat het geen trema op de tweede u heeft.

De Latijnse meervoudsvorming, vaak volgehouden in het Nederlands, zorgde voor Opperlandse teksten als 83a. [beneden; Kox]

Joris Goedbloed in Marten Toonders strip 'Panda': 'Per aspera ad pecunia oleo, roepen wij, latinisten, feestelijk uit, hetwelk wil zeggen, dat de ongehoorde rijkdommen ons nu in de schoot vloeien...' (Panda en de Olie-Magnaat).

83a Hi hi, met je neus d'r ti

Ti de bi naar Di staan twee zi Ri te ki en
ze te si omdat de mi hun brood niet li.

Tambour-maître, tot zijn corps:
Amme nou in Zutfe niet lale, ka in Bra ook nog dra.

MOEILIJKE KLI
De Ri bi ti gribi, en onderti ki gladjani mi ti de cacti.

Lees een artikel van Battus in de NRC van 28 april 2001:
Hutspot, uiensaus,omelet, macaroni


Potjeslatijn kan ook beroemde literatuur worden. Lees :

Gerard Reve

Uit : Het zingend hart. Amsterdam, 1973 (2).

DE BLIJDE BOODSCHAP

Ik zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie,
en dacht : " Zijne Heiligheid zal toch wel gewag maken
van het toenemend verval der zeden ? "
En ja hoor, nauwlijks was hij begonnen, of ik hoorde al :
decadentia, immorale, multi phyl ti corti rocci ;
influenza filmi i cinema bestiale
contra sacrissima matrimoniacale
criminale atheistarum rerum novarum,
( et cum spiritu tuo ), cortomo :
nix aan de handa.
Het was jammer, dat het zo kort duurde.
Maar toen het uit was, was er fijne muziek van het leger.
Ik vind dit leven al geweldig. En straks nog
het eeuwig leven in de Hemel. Je vraagt je wel eens af :
" Waar hebben wij het aan verdiend ? "

De Verzamelde Gedichten van Gerard Reve bij BOL.com.


In februari 2001 publiceerde Kees van Kooten Hilaria.
Deze titel ligt al dicht bij de grens, die het Latijn van het potjeslatijn scheidt. In dit - overigens aardige - lees- en bladerboek vind je op bladzijde 60 onder de kop 'Lingua Distingua' een geslaagde potjeslatijnse tekst :

LINGUA DISTINGUA

Personae qui habent pecuniam sine termine sunt ex orbi tanta.
Annonu proverbium 'quod licet Iovi non licet bovi' non plus est valabilum!
Litterale omnes parvenui sunt capabili ad investare et speculare cum giganta capitalia!
Et duplicare possessiones resultat semper in iubilatio, infinito celebratio et devaluatio statusi mentalitatis...
Et in degradatio qualitatis naturae!

Honestas est rara avis, simplicitas eclipsit, pompeus vulgaritas vincet.
Homo modernus se directat totaliter ad satisfactionare voluptas quorum, in concreto, bona vita non dependat.
Beatus ille cum anima tranquilla? Non facite me ridere!
Habes certe faeces in oculis? Quando sua auto est terravehiculum cum quattuor rotas, inspectare suam auram non est necessario...

Moderni individui solo interest consumptio os tenta tivo, quod est demonstrandum con brio et sine dubio.
Non est sine cure: nostra modus transformat et meta morfosat semper snellius.
Quod est hippo et moderna in Aprilis, habet imago squara en antiqua in Iulius.
Sed numerus variationes est limitata.
Quod possibilitas restat pro esse ex clusivus quando totae villae habent audi, corsa et fiat lux pro domo et feminae portant ibidem togae et puberi rotant ibidem dito disci?

Et viola: scribenti et presentatori qui volunt impressionare amicos, suam familiam et lectores cum factae historiae et saltos mortale verbale, sunt in flagranti presenti in media printa et diffusata.
Reproducere verbas et lineas in lingua latina est pro tipi moderni solo modo ad demonstrare bonos mores et se distinguere per conscientia cultivata.
In nostra longa historia humoria neerlandica habebamus 'visserslatijn' ('habeo captivata snoekam enormam ad fundum')
et 'relipotjeslatijn' ('nix aan de handa; Revius');
sed novi usurpatori sunt illiterati.
Pseudo classici scribent in innumerabilis reportatis:
'media est' aut 'media habet', quod est verum ridiculis!
Medium est singularis et Media est pluralis!
Ergo: media sunt est bonus, aut: media habent!
Sed media est est insanus!
(Confer: De musea is dicht. Twintig jubilea wordt gevierd. De flora zijn hier prachtig.)

Sed signalare illes stupiditates est fatiguatente como mortis. Ergo dixo: 'Eva Ceasar! Moratori te sulatent!'

Hilaria is te koop bij BOL.com!


Latijn is geen eenvoudige taal. Potjeslatijn moet ook niet onderschat worden, maar kent één groot voordeel: je maakt nooit een fout in deze taal. Je bent hooguit flauw of onbegrijpelijk.

Kox zal op deze bladzijde ook een poging wagen potjeslatijn te creëren.
Ben jij een ervaren of talentvol potjeslatinist, stuur dan je potje op naar Kox, zodat hij het hier kan publiceren.

Kox' potjeslatijn :


 • penis jujubis

 • penis aqua rosa
  (deze twee gouwe ouwe hoorde Kox van zijn leerlingen, en toen herinnerde hij ze zich ook weer)

 • aqua crana (van ome Piet)

 • liberi sunt hiberi

 • duo incendium-tempus-viri in incendium-tempus-automobile per frequentes tabernas-vias ad incendium festinabant. per siste-lumina rubra vehebantur et ceteris viarum usoribus terrorem vitae eorum parabant.....

 • veni vidi futsi !

 • ergo conclusio (Koot & Bie)

 • pollens ! (Barend Servet)

 • ingezonden door Willem-Jan Koopman:

  - inus minus mutus

  - carpe dentem (inscriptie in het naambordje van de tandarts)

  Bedankt Willem-Jan!

 • ingezonden door Klaas Bergers:

  - Motor Club  MC Stiff Dicks  heeft als slogan:
  Penes Erecti; Non Ora, Motora.

  Bedankt Klaas!

 • 15 feb 2002 ingezonden door oud-marineman Marcel Zentveld:

  Het Korps Mariniers van de Koninklijke Marine heeft op hun wapenschild de
  lijfspreuk: "Qua Patet Orbis," zo wijdt de wereld strekt.
  Deze kreet omvat onder meer de doelstelling dat het Korps Mariniers te
  allen tijde binnen 24 uur, waar ook ter wereld, inzetbaar moet zijn.

  De mariniers zelf hebben hierop een aanvulling gemaakt: "Qua Patet Orbis,
  Semper Penis," zo wijdt de wereld strekt, altijd de lul.

  Dank je wel, Marcel!

 • 19 mei 2002 ingezonden door Judith Richter:

Nog een "potje": van de campagne die jongeren van te veel drinken moet afhouden:
"Veni, bibi, vomi": ik kwam, ik dronk, ik kotste.
( Let op de foute perfectumvorm vomi: het moet vomui zijn.)

Dank je wel, Judith!


 • 20 september 2002 ingezonden door Loek Danckaarts:

Ik herinner me de twee brandweermannen wel:
'Duo incendium iterum viri
tonabunt de audere
et clamabunt:
studium stultus me post laborem'
Graag letterlijk vertalen, dus:
'2 brandweermannen
donderen van de wagen
en schreeuwden:
ij verdomme mijn achterwerk'

Bedankt, Loek DN !

 • 16 oktober 2002 ingestuurd door N. de Pree:

  Ik ben arts, niet klassiek opgeleid, dus potjes latijn is mij niet vreemd.
  Een recente uitspraak over een nogal heel domme patient, door een collega:
  deze patient heeft een duidelijke "flatus incarcerata in cerebro".
  Of is dit goed latijn ?
  Ik moet, denk ik, ook maar eens uw cursus gaan volgen.

  Bedankt, N. de Pree!
  (De cursus volgen kan nooit kwaad, trouwens... )


 • 25 januari 2003 ingestuurd door Minka:

  Bij het Leidseplein staat boven een poort naar het Max Euweplein de volgende tekst:

  Homo sapiens non urinat in ventum!

  Afgelopen zomer was het vakantiemotto van m'n vriendin en mij:

  Veni, vidi, vamossssssssssssssss !!

  Bedankt, Minka!

 • 9 februari 2003 ingezonden door Frans Brons:

  Waarschijnlijk kende U deze al (ik citeer uit hoofd van 35 jaar geleden,
  dus niet foutloos):
 • Caesar omnibus plenis cum summa diligentia in Galliam profectus est.
  (Omdat de bus vol was is Caesar boven op de diligence naar Gallie
  vertrokken.)

  Maar dit grapje zal wel een baard van hier tot Roma hebben.

  Helemaal niet, Frans. Bedankt!

 • 23 maart 2003 ingezonden door René:

  Nis annius canonicus.

  Mocht je denken: hèèh?? Bekijk dan de volgende site,
  gewijd aan liftdeursels, denkwijzen en zeugmata:
  http://www.dinx.nl/liftdeursels/

  Bedankt René!

 • Ingestuurd op 7 april 2003 door René Gijsen:

  Hetis nepis potentis negrote.
  ((Het is ne pispot en 't is ne grote (Vlaams).
  Het is een urinepot en het is een grote (NL vertaling)).

  Bedankt René!

 • Ingestuurd op 7 mei 2003 door Luk François:

  Inde omnibus statne quibus teque leno verne Cicero pene lente fui fine vere.

  Luk´s commentaar:
  Als je de zin gesplitst als volgt krijgt lees je:

  In de omnibus sta(a)t ne (= een) quibus (=malloot) te que (=kwe)len over ne (=een) Cicer (=kikker) op ene (= een) lentefuif in Evere.
  (Evere is een gemeente in Vlaanderen.)

  Bedankt Luk!

 • Ingestuurd door Rick van Putten op 16 mei 2003:

  acumen quadraginta per annos

  Quinquaginta L vis rex alias lacrima capella vis
  Sexaginta fortunes beatus procul harum tinetis opera
  Deo dato septaginta focus puncto eno ac dicis alquin
  Octoginta annos ubi forti rege sed regina dona summa quin ovo disco
  Quid ridet da vita bovi non licet bono Jovi de generatio nix
  Ad rem novaginta die palus et allii dis io quies in trans
  Alia iacta status quo eminem raptim in media superior.

  Kox vond dit potje onbegrijpelijk, maar gelukkig zond Rick de volgende uitleg:

  Top 40 gedurende de jaren
  (oa. groepen met (pseudo-)Latijnse naam *)

  Jaren 50 Elvis "the king" alias (crying in the chapel ) the pelvis
  Jaren 60: the Fortunes*, Beatles, Procul Harum* Teenage opera
  Deo dato* (jaren 70:) Focus*, Punks, (Brian) Eno AC/DC Alquin*
  Jaren 80 UB40 reggae maar koningin Donna Summer Queen of disco
  Wat lacht David Bowie ( la vache qui rit) ,Bon Jovi *, generatie van niks
  REM *(Jaren 90) DJ Paul en andere diskjockeys in trance
  Aliyah ,Status Quo*, Eminem *, rappers voeren boventoon in de media.

  Misschien te cryptisch; ik heb ook nog een simpele die niet van mijzelf is:

  Lex ad liveras perges assure augur cis.

  Ave, Rick.

  Vale, en bedankt, Rick!

 • Ingezonden door Luk Catrijsse op 4 juni 2003:

  TAM PAX TAM PONS

  Zo de vrede, zo de brug...
  Die stond in onze klas, in de 1ste Latijnse, op alle banken gekerfd.
  Van een anonymus, uiteraard.

  Bedankt Luk!

 • Ingezonden door Frank Beurskens op 9 juli 2003:

  Een wat oudere reclameslogan, gehoord in 'Groningse tijd':

  Com DOMO plus homo! (met melk (van DOMO) meer mans!)

  Bedankt Frank!

 • Ingezonden door Ludovic op 25 september 2003:

  "Sus is nat" = "dit varken zwemt"
  (Sus= afkorting van Franciscus/ Frans)

  "Nobis sub ponte" (gesproken taal komt beter over dan geschreven)
  = No bis sub ponte= ik zwem tweemaal onder de brug.

  "Saepisseme nat" = Ze pisse me nat = hij/zij zwemt zeer vaak.

  Bedankt Ludovic!

 • Ingezonden door Marjolijn Smits op 12 oktober 2003:

  Ad vultum nogus.

  Als u deze goed leest en dan letterlijk vertaalt, staat er natuurlijk
  'Beste Ad, schenk mijn glas nog eens vol'. (Ad, vul-tem nog eens)

  Bedankt Marjolijn!

 • Ingezonden door Karel Vincent op 3 december 2003:

  Caesar velo Galliam pervenit.

  Caesar kwam met de fiets naar Gallia
  (Eigenlijk moet het Caesar kwam per schip naar Gallia zijn.)

  Bedankt, Karel!

 • Ingezonden door Rob Limburg op 26 januari 2004:

  Beste Kox, zie hier mijn bijdrage:
  Luctor et orgasmo.
  Ik worstel en kom klaar.

  Bedankt, Rob!

 • Een belangwekkende mededeling van Willem van der Est d.d. 27 april 2004:

  Heer Kox,
  Een paar notities.
  De volledige tekst van een regel toegeschreven aan Koot en Bie luidt:
  ergo Buziau conclusio (en is dus van Buziau, een artiest uit de eerste helft van de vorige eeuw).
  Aanvulling op uw potjeslatijn:
  de “penus inter pares”, als tegenhanger van de “primus”.
  (Het begrip tegenhanger is hier trouwens al een toevallige dubbelzinnigheid.)
  Een collega op mijn werk gaf tijdens een vergadering aan “Ik trek me terug als coordinator”, waarop we hem tot “coordinatus interruptus” benoemden.


  Bedankt, Willem!

 • Ingezonden door Sara op 30 augustus 2004:

  Wat potjeslatijn dat ik om me heen heb gezien/ geschreven; ze hoeven er niet allemaal op hoor ;)

  "creci pereat"
  (de krakersleus "kraken gaat door")

  "pantherae volantes"
  (uit de tijd dat ik nog groot fan was van de vliegende panters...)

  "quod hic faciam"
  (die in ons latijn-lokaal op de muur geschreven was)

  "veni, vidi, dormi"
  (wat mijn non-classici vrienden wel eens roepen...)

  "sin! dex! sin! dex! (etc)"
  (de aanvoering van het leger in een toneelscene die ik eens speeldë)

  mischien later nog meer :)
  xx, Sara

  Bedankt, Sara!

 • Ingezonden door Frits Lourens op 3 oktober 2004:

  Van een classicus ving ik eens de zin op:
  kiektie tammentus, as tues is paktum.
  Het klinkt een beetje Latijns, maar dat is het niet, het is een Twents dialect:
  kijk die tamme eend eens, als die van jou is, pak hem dan.

  Bedankt, Frits!

 • Een eigen bijdrage van Ingrid d.d. 3 oktober 2004:

  Mooie website, en zeer bruikbaar in mijn Latijnse klas op 1 april!
  Er zitten wel veel penes in uw potje, hé....
  Hier een eigen bijdrage:
  "Memora causas rapere et bacchus exportare"
  (Vertaling: Denk eraan je kousen op te rapen en de vuilbak buiten te zetten)
  Dit zeg ik keer op keer aan mijn man, maar hij verstaat geen Latijn .... jammer!
  Collegiale groetjes,
  Ingrid.

  Ingrid, bedankt!

 • Ingezonden door Gerard Franke op 5 oktober 2004:

  Zo lust ik er ook wel een paar:
  non est gallus in ira passionis
  er staat geen haan op de toren van Leiden

  of: een potje vertaling:
  vere dignum et justum est aequum salutare
  het is waardig en billijk om in de lente een paard te begroeten
  ( prefatio Si. missionis )

  di current et vena
  die koe rent het vee na

  vrgr gerard

  Bedankt, Gerard!

 • Ingezonden door Henk Waaijenberg op 4 november 2004:

  Deze zomer waren wij een korte week in de culturele hoofdstad van Europa: Lille. Niets mis mee!
  De laatste avond gegeten bij het Italiaanse restaurant ‘Bistro Romain’. Daar is toch niets mis mee?
  Toen wij afscheid van de alleraardigste ober, kregen wij een kaartje met daarop alle nederzettingen van de Bistro Romain. Al vijftien in Parijs.
  Tot mijn verbazing stond op de voorkant een Potjeslatijnse tekst.

  MERCIUM
  ALEA
  BIENTUM!

  Op mijn vraag wat dat toch te beteken had, keek de ober meewarig en zei: dit is Latijn voor: merci, à bientôt!
  Veel succes met de site, bedankt voor de gezellige ogenblikken,
  Henk Waaijenberg.

  Bedankt, Henk!

 • Ingezonden door Job Tol op 27 december 2004:

  Hallo! Bij de zoektocht om iets in het Latijn te vertalen vond ik je site, en moest bij het lezen van de 'vertalingen'
  denken aan een zelfbedachte spreuk, welke wij bezigden op een afdeling waar veel met (zware) gewichten werd gewerkt: "violentia satis, semper, solvit omnia". Wat wij in gedachten hadden was dat: genoeg geweld, bijna, alles op lost.

  Groeten van Afd.ODHF-E Job Tol A'dam

  Bedankt, Job!

 • Geert Knops stuurde op 24 januari 2005 de volgende variant op de twee brandweermannen in:

  duo incendium tempestas viri tonabant de audere et clamabant: o longe stultus, post opus meum.
  In vertaling: twee brandweermannen donderden van de wagen en schreeuwden: o verdomme, mijn achterwerk.

  Bedankt Geert!

 • Ingezonden door Jaap de Jong op 29 januari 2005:

  Ave Kox!
  Verbaasd las ik dat "penis aqua rosa" wel vermeldt staat, maar twee varianten
  die ik in dienst vaak hoorde mis ik:
  penis papirum practicum
  en
  penis agraria activa

  De bijbehorende vertaling kan je zelf vast verzinnen, maar voor de volledigheid voeg ik ze hieronder toe. Met vriendelijke groet, Jaap de Jong, Haarlem.
  lul de behanger
  en
  boerenlul

  Bedankt Jaap!

 • Ingezonden door Leonard Beuger op 24 maart 2005:

  Beste Kox,
  Onder het prachtige potjeslatijn vond ik maar één uitspraak van de latinist Joris Goedbloed (uit een strip, Panda, van Marten Toonder), maar dat was niet de mooie die ik me van lang geleden herinner, en vaak citeer: Er is een tijd van komen, en er is een tijd van gaan, of zoals wij Latinisten zeggen:
  'Lago di como et vasco da gama.
  Vriendelijke groet, Leonard Beuger

  Bedankt Leonard!

 • Ingezonden door Joop van Hout op 10 mei 2005:

  Geachte Kox Kollum!

  Voor de rubriek potjeslatijn het volgende:

  Pax te nix
  Da Christus nix

  Lijkt op vrede en Christus te duiden, maar is eigenlijk Limburgs dialect:

  Pak je niks
  Dan krijgt u (je ook) niks

  Joop van Hout, Deurne

  Dankjewel, Joop!

 • Ingezonden door Adri Twisk op 11 mei 2005:

  penis papyrus practicus = lul de behanger

  Groet,
  Adri

  Bedankt Adri!

 • Ingestuurd door Peer Mankpoot op 8 juni 2005:

  Zijnde klassiek onbelegen weet ik geen enkele nuttige aanvulling voor Kox
  zijn webstek. Hooguit een latijns potje, naar ik meen afkomstig van Jan
  Cremer: non blatare sed politare = niet lullen maar poetsen.

  Peer, bedankt!

 • Ingezonden door Coen Jonker op 26 juni 2005:

  Ik heb nog wel wat aanvullende penes… Ik weet niet zeker welke al op uw site staan:

  Penis ursae (berenlul)

  Penis Canus (ouwe lul... lett. Grijsbehaarde lul)

  Penis agricolae (moet ik dit vertalen?)

  Penis aqua rosa (lulletje rozenwater)

  En mijn persoonlijke favoriet: Penis papyrus practicus (lul de behanger)

  Met groet, Coen

  Dank je wel, Coen!

 • Ingezonden door Jaap Heymeijer op 7 november 2005:

  Homo sapiens non flatulat ad mensam.

  Gegroet,
  potjeslatinist Jaap Heymeijer

  Bedankt, Jaap!

 • Ingezonden door Jona Lendering op 31 januari 2006:

  Misschien is "Sit vis vobiscum" ook een aardige. Ik hoorde 'm in de
  bioscoop, maar pas halverwege de film viel mijn kwartje: May the force
  be with you.

  Jona

  Jona, bedankt!

 • Ingestuurd door Jules Kuiper op 14 juni 2006:

  Wat ik mij voorstel bij Potjeslatijn:

  lingua Ollaculalatina

  SD Jules Kuiper

  Bedankt, Jules!

 • Ingestuurd door Frans Poot op 10 augustus 2006:

  Beste Kox,
  mijn kennis van het latijn is uiterst beperkt, toch heb ik mijn eigen potje gemaakt.
  Het is een variant op: Ubi bene, ibi patria en is:

  Ubi Harley, ibi domus.

  Je begrijpt direct welke motorfiets ik heb.
  Saluut,
  Frans C. Poot

  Bedankt, Frans!

 • Ingestuurd door Jack Sons op 21 september 2006:

  Kox,

  Miste ik de uiterst overtreffende trap: penis agraricus giganticus rex?

  Jack Sons.

  Bedankt, Jack!

 • Ingezonden door N.S. Hekster op 12 oktober 2006:

  Kox! Leuke site!
  Met een zoon die in de eerste van het gymnasium zit, komt bij mij ook weer wat potjeslatijn naar boven. Deze zag ik nog niet op je site: navior classis (botervloot).
  Groet, N.S. Hekster

  Dank je wel, N.S.!

 • Ingestuurd door Janneke Kluit op 11 november 2006:

  homo ambulante - walkman
  canis unox - tekkel
  (copyrights liggen bij Midas Dekkers trouwens ;) )

  En wij hadden voor 'boerenlul' op school de variant Penis Agricola.

  Groet, Janneke Kluit

  Bedankt, Janneke!

 • Ingezonden door Coert Peeters op 23 januari 2007:

  (...) gisteren gehoord op BBC:

  Vertaal: Semper ubi sub ubi
  Antwoord: Always wear underwear
  (...)

  Dank je wel, Coert!


 • Ingestuurd door Jan Bisschop op 13 februari 2007:

  Beste Kox,
  Zoals vroeger bij de koopvaardij de ronde deed:
  Semper maris, semper penis
  Altijd varen, altijd de lul.
  Of bij de scheepswerktuigkundigen:
  Navigare non necesse est, machinare necesse est!
  Dit laat ik geheel aan de verbeelding over...

  Groeten, Jan Bisschop

  Dank je wel, Jan!

 • Ingestuurd door Harie de Hoop op 9 augustus 2007:

  Ook leuk:
  SEMPER IDEM SEMPER PENIS!
  Altijd dezelfde altijd de lul.

  Gr Harie de Hoop, Monster.

  Dank je wel, Harie!

 • Ingestuurd door Bart van Bezooijen op 7 januari 2008:

  Uit een boekje van drs. P. en Ivo de Wijs herinner ik me het volgende olleke-bolleke:

  De bello phallico!
  Marcus Antonius
  grandiloquissimus
  victor in spe

  Nunc sua victoria
  ejaculatio!
  hinc illae lacrimae
  vanitas, vae!

  Overigens is het olleke-bolleke alleen correct als je "sua" uitspreekt als "swa", en dat is weer een smurfwoord in het Oud Engels. (Smurfwoord: woord met veel functies dat in bijna iedere zin wel een keer voorkomt, vaak meerdere malen. Voorbeeld in het Nederlands: er)

  Vale!

  Bart van Bezooijen,
  Cuneifluvio (Spijkenisse)

  Bedankt, Bart!

 • Ingezonden door Annemarie Gevaerts op 14 januari 2008:

  Geachte heer Kox, hierbij twee toevoegingen voor uw rubriek potjeslatijn:

  1. ‘Veni, vidi, vutti’ (…en ging vutten)

  2. Non est sapientior in ira passionis (Op de toren van leiden staat geen wijzer)

  Bedankt, Annemarie!

 • Ingestuurd door Bas Cretskens op 16 januari 2008:

  Een andere variant van het al genoemde Pax te nix Da Christus nix
  is het volgende:
  Este nix pax Christe nix : Als je niks pakt, krijg je niks.

  Met vriendelijke groet,
  Bas Cretskens

  Dank je wel, Bas!

 • Ingestuurd door Gijs:

  Hallo Kox,

  Hier een kleine bijdrage.

  Onze pastoor, al lang overleden, zei als hij naar de WC ging “laxabo rete”. Deze woorden komen uit de bijbel zie Lucas 5, 5-6.

  Het verhaal gaat over de wonderbare visvangst. Jezus spoort Simon aan om nog een keer het net uit te werpen, nadat Simon heeft gezegd dat ze de hele nacht gevist hebben en niets gevangen. Dan zegt Simon ““Op uw woord zal ik het net uitwerpen “( laxabo rete staat er in het Latijn).

  Het is een hele uitleg, eigenlijk te lang. Maar probeer er maar iets van te maken.

  Groet van Gijs

  Bedankt, Gijs! • Hier kan jouw bijdrage staan!