De oude geschiedenis in jaartallen

Wanneer werd Rome gesticht ?
Wanneer waren de Perzische oorlogen?
Wat gebeurde er in het jaar 278 voor Christus?
Wanneer werd Caesar vermoord?

Op deze vragen vind je hier het antwoord.
In het linkerframe staan de jaartallen. En de namen die iedereen kent of wil kennen.
In het rechterframe worden de gebeurtenissen beschreven, die in het betreffende jaar plaats vonden, of die te maken hebben met de beroemde namen.
Wanneer je klikt in het linkerframe, verschijnt rechts de beschrijving.

Kox hoopt, dat deze geschiedenis in jaartallen je helpt wegwijs te raken in de wereld van de oudheid.

[Ik ga naar de jaartallen.]